BELGESELLER

Kavimlerin Helakı
Kuran'ın oldukça büyük bir bölümünü oluşturan geçmiş kavimlerin haberleri de kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin büyük bölümü, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermiş kavimlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah'ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. Allah Kuran'da, bu helak olaylarının sonraki insanlara da birer ibret olması gerektiğini bildirir.

mpg formatında seyretmek için

KAVİMLERİN HELAKI 1
_ Tamamı_
69,795,KB
KAVİMLERİN HELAKI 1
_Önceki Nesiller_

8,157 KB
KAVİMLERİN HELAKI 1
_Lut Kavmi_
23,341 KB
KAVİMLERİN HELAKI 1
_Pompei'nin Sonu_
14,096 KB
KAVİMLERİN HELAKI 1
_Ad Kavmi_
24,457 KB

Windows Media Player'da seyretmek için (wmv)

KAVİMLERİN HELAKI
47,851 KB

Hz. Musa
Bu filmde Hz. Musa'nın Kuran'da bahsedilen hayatını inceleyeceğiz. Ayetlerin işaretiyle yaşadıklarını göreceğiz. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Hz. Musa'nın hayatını geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar olarak değil, günümüze, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan ibretler ve örnekler olarak değerlendirmemizdir.

mpg formatında seyretmek için

HZ. MUSA
_Tamamı_
79,761 KB
HZ. MUSA
_Eski Mısır Uygarlığı_
 
13,211 KB
HZ. MUSA
_Hz. Musa'nın Doğumu ve Mısır'dan Kaçışı_
 
10,807 KB
HZ. MUSA
_İlk Vahiy_
 
18,253 KB
HZ. MUSA
_Felaketler Dönemi_
 
17,545 KB
HZ. MUSA
_Vaadedilmiş Topraklar_
 
16,070 KB
HZ. MUSA
_Sonuç_
 
4,009 KB
Firavun'un Sonu

Windows Media Player'da seyretmek için (wmv)

KAVİMLERİN HELAKI 2 (FİRAVUN'UN SONU)
45,891 KB

Hazreti Süleyman
Kuran'da değerli ve kutlu insanlar arasında adı geçen peygamberlerden biri Hz. Süleyman'dır. Hz. Süleyman kendisine Allah katından hidayet ve yüksek ilim verilen bir peygamberdir. Bu belgeselin amacı da, Allah'ın birçok yönden insanlara üstün kıldığı Hz. Süleyman'ı Kuran'da tarif edilen özellikleriyle insanlara tanıtmak, Rabbimizin bu seçkin kulunun örnek ahlakı üzerinde derin derin düşünmektir.

mpg formatında seyretmek için

HAZRETİ SÜLEYMAN _Tamamı_
71.043 KB
HAZRETİ SÜLEYMAN
_Bölüm 1_
 
15.837 KB
HAZRETİ SÜLEYMAN
_Bölüm 2
 
22.372 KB
HAZRETİ SÜLEYMAN
_Bölüm 3
 
14.320 KB
HAZRETİ SÜLEYMAN
_Bölüm 4
 
18,694 KB

Hazreti Yusuf
Hz. Yusuf, küçük yaşta iken kardeşleri tarafından bir kuyuya atılarak ölüme terk edilmiş, daha sonra köle olarak satılmış, sonra iftiraya uğrayarak uzun yıllar hapiste kalmış, çeşitli zorluklarla denenmiştir. Allah Hz. Yusuf'a kurulan onca tuzaktan sonra, onu hazinelerin başına geçirmiş; ona güç, mal ve iktidar vermiştir. Allah'ın kanunu her konuda olduğu gibi bu konuda da geçerlidir. Allah, yaşadıkları zorlukların ardından müminleri felaha kavuşturacağını birçok ayetiyle vaat etmiştir. Yusuf kıssasını iyi anlamak, inanan insanların hayatları boyunca ve hatta günlük yaşamlarında dahi kullanacakları bir tecrübe oluşturacaktır.

mpg formatında seyretmek için

HAZRETİ YUSUF -TAMAMI-
59.426 KB
BÖLÜM 1
7.145 KB
BÖLÜM 2
8.792 KB
BÖLÜM 3
10.924 KB
BÖLÜM 4
6.595 KB
BÖLÜM 5
8.692 KB
BÖLÜM 6
7.690 KB

BÖLÜM 7

9.574 KB

Hazreti İsa Gelecek
Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Buna rağmen birçok insan Hz. İsa'nın geçmişte "bir şekilde" öldüğünü ve bir daha yeryüzüne geri dönmeyeceğini sanmaktadır. Bu inanç, Kuran'ı bilmemekten kaynaklanan önemli bir yanılgıdır.
Kuran dikkatli bir gözle incelendiğinde Hz. İsa hakkındaki ayetlerin gerçek anlamları ortaya çıkmaktadır. Bu belgeselde Hz. İsa'nın ölmediğinin, Allah katına yükseltildiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmektedir.

mpg formatında seyretmek için

HAZRETİ İSA GELECEK -TAMAMI-
72.997 KB
HAZRETİ MERYEM
9.929 KB
HAZRETİ İSA'NIN DOĞUMU
3.727 KB
HAZRETİ İSA DOĞDUĞU DÖNEMDE FİLİSTİN'İN DURUMU
9.932 KB

HAZRETİ İSA'YA TUZAK KURULMASI

4.610 KB

KURAN'DA HAZRETİ İSA'NIN ALLAH KATINDA YÜKSELİŞİ

4.540 KB

HAZRETİ İSA YERYÜZÜNE İKİNCİ KEZ GELECEK

28.910 KB

HAZRETİ İSA'YI EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAK

11.524 KB


Kavimlerin Helakı .com
E-mail

BU SİTE HARUN YAHYA ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.